LØNDSMANN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. nov. 2011
 • CVR 34056366

Virksomheden LØNDSMANN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 14. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 147.248 DKK, mens den i 2022 var på 153.946 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 341.277 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

341’ DKK

+294%

Egenkapital

3.533’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

408’ DKK

+332%

Årets resultat

2023341.277 DKK
2022-175.664 DKK
2021311.848 DKK
2020269.432 DKK
201997.647 DKK
2018-5.855 DKK
2017457.012 DKK
2016358.472 DKK
2015357.184 DKK
2014976.774 DKK
2013637.742 DKK
2012-

Likviditetsgrad

45 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-13%
Svag

Soliditetsgrad

83 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.255’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

147’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

722’ DKK

+19%

Tilgodehavende

301’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  147’
  -
  -34’
  -
  113’
  -
  -
  -
  -
  408’
  -
  408’
  -67’
  341’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.661’
  -
  -
  -
  1.293’
  3.954’
  -
  97’
  -
  17’
  187’
  301’
  4.255’
  80’
  2.674’
  20’
  -
  3.533’
  -
  3.533’
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  672’
  672’
  4.255’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LØNDSMANN HOLDING ApS 14.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Skeltoftevej 81 · DK-2800 Kgs. Lyngby 15.11.2016
Romancevej 22 · DK-2730 Herlev 14.11.2011 14.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.11.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-20 20.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 14.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Rye Løndsmann 14.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Rye Løndsmann 14.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LØNDSMANN HOLDING ApS

Skeltoftevej 81
2800 Kgs. Lyngby

CVR

34056366

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. november 2011

P-nummer

1017279005

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Londsmann@gmail.com

Telefon

20221710

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed, at eje og investere i aktier, fast ejendom og værdi-papirer samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-