INGER HALM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. nov. 2011
 • CVR 34054037

Virksomheden INGER HALM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 8. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.930 DKK, mens den i 2022 var på -8.045 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.817 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

-113%

Egenkapital

1.393’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-21’ DKK

-115%

Årets resultat

2023-18.817 DKK
2022144.591 DKK
2021977.634 DKK
202024.737 DKK
2019218.584 DKK
201864.821 DKK
201715.312 DKK
2016-53.597 DKK
201587.223 DKK
20143.271 DKK
20132.563 DKK
2012-290.000 DKK

Likviditetsgrad

310 %

+43%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.563’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

526’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -8’
  -13’
  -21’
  -
  -21’
  -2’
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.036’
  -
  -
  1.036’
  1.036’
  -
  -
  -
  -
  506’
  526’
  1.563’
  80’
  357’
  -
  -
  1.393’
  -
  1.393’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  170’
  1.563’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INGER HALM HOLDING ApS 08.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Amaliegade 40 · DK-1256 København K 03.12.2021
Amaliegade 40 · DK-1256 København K 27.01.2016 02.12.2021
Toldbodgade 89 · DK-1253 København K 04.01.2012 26.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.11.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-09 09.02.2023
2013-05-30 30.05.2013 08.02.2023
2011-11-08 08.11.2011 29.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 08.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 09.02.2023
Selskabet tegnes af den administrende direktør. 08.11.2011 08.02.2023

Direktører

Navn Fra Til
Inger Halm Christensen 08.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inger Halm Christensen 08.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INGER HALM HOLDING ApS

Amaliegade 40
1256 København K

CVR

34054037

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. november 2011

P-nummer

1017269921

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

inger.halm@personalstyle.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, der driver argenturvirksomhed inden for eksklusiv mode og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-