HOLDING AF 11/11 2011 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. nov. 2011
 • CVR 34050503

Virksomheden HOLDING AF 11/11 2011 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Køge. De blev etableret i 11. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -14.084 DKK, mens den i 2022 var på -12.757 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 223.154 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

223’ DKK

+34%

Egenkapital

1.414’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

219’ DKK

+36%

Årets resultat

2023223.154 DKK
2022166.552 DKK
202153.655 DKK
2020753.253 DKK
2019-348.262 DKK
201831.380 DKK
20179.687 DKK
2016257.596 DKK
2015-3.008 DKK
201411.091 DKK
2013-15.250 DKK
2012-106.331 DKK

Likviditetsgrad

187 %

+35%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

85 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.663’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

466’ DKK

+86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -10’
  238’
  233’
  219’
  -
  219’
  -4’
  223’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.169’
  -
  -
  1.197’
  1.197’
  -
  -
  -
  34’
  355’
  466’
  1.663’
  80’
  617’
  400’
  -
  1.414’
  -
  1.414’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  203’
  -
  -
  -
  8’
  -
  249’
  1.663’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLDING AF 11/11 2011 ApS 11.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Birkevej 1 · DK-4600 Køge 11.11.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.11.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-11-11 11.11.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktør 11.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Tue Karsten Freltoft 11.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Asta Freltoft 11.11.2011
Tue Karsten Freltoft 11.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLDING AF 11/11 2011 ApS

Birkevej 1
4600 Køge

CVR

34050503

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. november 2011

P-nummer

1017258407

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej