Morani Sennelsgade 4 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2011
 • CVR 34043604

Virksomheden Morani Sennelsgade 4 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 1. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 80.576 DKK, mens den i 2021 var på -6.137 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -52.692 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-53’ DKK

-553%

Egenkapital

905’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-68’ DKK

-553%

Årets resultat

2022-52.692 DKK
2021-8.064 DKK
202025.692 DKK
2019-146.963 DKK
2018128.477 DKK
2017370.972 DKK
201695.650 DKK
201580.059 DKK
2014-105.163 DKK
2013-222.041 DKK
20124.275 DKK

Likviditetsgrad

61 %

+12%
Svag

Afkastningsgrad

1 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

11 %

-4%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

8.428’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

81’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

7.523’ DKK

-1%

Tilgodehavende

1.228’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  81’
  -
  -
  -
  81’
  -
  -
  40’
  40’
  -68’
  -
  -68’
  -15’
  -53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.200’
  -
  -
  -
  -
  7.200’
  -
  -
  1.047’
  -
  158’
  1.228’
  8.428’
  80’
  825’
  -
  -
  905’
  -
  905’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.508’
  1.645’
  -
  -
  -
  72’
  206’
  2.015’
  8.428’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morani Sennelsgade 4 ApS 10.01.2022
MORANI LAKSEGADE 4 ApS 01.11.2011 09.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Floesskovvej 1 · DK-8960 Randers SØ 31.05.2022
St. Voldgade 10 · DK-8900 Randers C 22.12.2021 30.05.2022
Floesskovvej 1 · DK-8960 Randers SØ 19.09.2019 21.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.11.2011 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-10 10.01.2022
2011-11-01 01.11.2011 09.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 01.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Morten Siig Borup Jakobsen 01.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Siig Borup Jakobsen 01.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morani Sennelsgade 4 ApS

Floesskovvej 1
8960 Randers SØ

CVR

34043604

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2011

P-nummer

1017231703

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@morani.dk

Telefon

72190778

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejendomsinvestering, handels- og servicevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-