HAUN HOLDING AUTORISERET FYSIOTERAPI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2011
 • CVR 34043337

Virksomheden HAUN HOLDING AUTORISERET FYSIOTERAPI ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ry. De blev etableret i 24. oktober 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.238 DKK, mens den i 2022 var på -11.313 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 581.614 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

582’ DKK

+39%

Egenkapital

996’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

579’ DKK

+39%

Årets resultat

2023581.614 DKK
2022419.743 DKK
2021202.735 DKK
2020107.080 DKK
2019-96.082 DKK
2018-361.569 DKK
2017304.323 DKK
201638.008 DKK
2015-12.292 DKK
2014-164.198 DKK
2013171.625 DKK
201283.027 DKK

Likviditetsgrad

89 %

-77%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

79 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.268’ DKK

+37%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

242’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  0
  -3’
  593’
  590’
  579’
  -
  579’
  -3’
  582’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.026’
  -
  -
  1.026’
  1.026’
  -
  -
  -
  54’
  33’
  242’
  1.268’
  80’
  616’
  300’
  -
  996’
  -
  996’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  110’
  -
  -
  -3’
  -
  -
  272’
  1.268’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HAUN HOLDING AUTORISERET FYSIOTERAPI ApS 24.10.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Skovvænget 16 · DK-8680 Ry 03.09.2014
Gartnervænget 43 · DK-8680 Ry 24.10.2011 02.09.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 24.10.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-10-24 24.10.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.10.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren, som skal drive fysioterapivirksomhed som ansat i selskabet. 24.10.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Hedegaard Haun 24.10.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Hedegaard Haun 24.10.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HAUN HOLDING AUTORISERET FYSIOTERAPI ApS

Skovvænget 16
8680 Ry

CVR

34043337

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2011

P-nummer

1017230324

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86915044

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber der udøver autoriseret fysioterapi. Herudover at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber. Endvidere kan selskabet bruges til at foretage formueanbringelse og/eller investeringer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren, som skal drive fysioterapivirksomhed som ansat i selskabet.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-