KRYDS 1 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. okt. 2011
 • CVR 33966377

Virksomheden KRYDS 1 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søllested. De blev etableret i 18. oktober 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -16.205 DKK, mens den i 2020 var på -28.923 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 425.096 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

425’ DKK

+57%

Egenkapital

419’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

425’ DKK

+57%

Årets resultat

2021425.096 DKK
2020271.259 DKK
2019284.814 DKK
2018344.393 DKK
2017420.556 DKK
2016-496.771 DKK
2015994.303 DKK
2014204.228 DKK
2013319.559 DKK
2012-

Likviditetsgrad

256 %

-92%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+65%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

73 %

-26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

576’ DKK

+58%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

+44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

403’ DKK

+73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  425’
  -
  425’
  -
  425’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  173’
  173’
  -
  -
  -
  -
  403’
  403’
  576’
  80’
  339’
  -
  -
  419’
  -
  419’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  157’
  157’
  576’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KRYDS 1 HOLDING ApS 18.10.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Rødbyvej 14 · DK-4920 Søllested 17.01.2017
Højrebygade 67 · DK-4920 Søllested 24.11.2014 16.01.2017
Østervej 2 · DK-4960 Holeby 18.10.2011 23.11.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 18.10.2011 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-01-09 09.01.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.10.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 09.01.2013

Direktører

Navn Fra Til
Frithiof Anton Nielsen 18.10.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
Frithiof Anton Nielsen 18.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frithiof Anton Nielsen 18.10.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KRYDS 1 HOLDING ApS

Rødbyvej 14
4920 Søllested

CVR

33966377

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. oktober 2011

P-nummer

1017204390

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-