TØLBØLL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2011
 • CVR 33877358

Virksomheden TØLBØLL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 30. august 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.021 DKK, mens den i 2022 var på -4.644 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 192.871 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

193’ DKK

+523%

Egenkapital

807’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

246’ DKK

+422%

Årets resultat

2023192.871 DKK
2022-45.635 DKK
2021107.021 DKK
202016.625 DKK
2019190.886 DKK
2018-106.451 DKK
2017131.533 DKK
201636.732 DKK
2015170.819 DKK
201482.594 DKK
2013227.720 DKK
2012-10.533 DKK

Likviditetsgrad

366 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.010’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-73%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

743’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  246’
  -
  8’
  254’
  246’
  -
  246’
  -53’
  193’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  267’
  -
  -
  267’
  267’
  -
  -
  -
  -
  144’
  743’
  1.010’
  80’
  440’
  100’
  -
  807’
  -
  807’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  1’
  -
  203’
  1.010’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TØLBØLL HOLDING ApS 30.08.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Spøttrupvej 14 · DK-7400 Herning 17.01.2019
Spøttrupvej 14 · DK-7400 Herning 30.08.2011 16.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 30.08.2011 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-08-30 30.08.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.08.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 30.08.2011

Direktører

Navn Fra Til
Allan Tølbøll Christensen 30.08.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Tølbøll Christensen 30.08.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TØLBØLL HOLDING ApS

Spøttrupvej 14
7400 Herning

CVR

33877358

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2011

P-nummer

1017090646

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt anlægsinvestering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-