BRIAN JOHNSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2011
 • CVR 33876351

Virksomheden BRIAN JOHNSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odense C. De blev etableret i 7. juli 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 254.324 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

254’ DKK

+130%

Egenkapital

2.080’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

267’ DKK

+117%

Årets resultat

2023254.324 DKK
2022110.492 DKK
2021201.251 DKK
2020445.039 DKK
2019-33.562 DKK
2018156.200 DKK
2017205.571 DKK
2016168.318 DKK
2015286.607 DKK
2014408.703 DKK
201338.205 DKK
2012305.430 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.095’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.755’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  66’
  -
  -
  66’
  267’
  -
  267’
  -13’
  254’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  341’
  -
  -
  -
  0
  40’
  1.755’
  2.095’
  80’
  1.939’
  61’
  -
  2.080’
  -
  2.080’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  2.095’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRIAN JOHNSEN HOLDING ApS 07.07.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Skibhus Skovly 15 · DK-5000 Odense C 29.05.2018
Thurøgade 63 · DK-5000 Odense C 04.01.2016 28.05.2018
Buchwaldsgade 50 · DK-5000 Odense C 12.03.2013 03.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 07.07.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-07-07 07.07.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 07.07.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 07.07.2011

Direktører

Navn Fra Til
Brian Peder Gorm Johnsen 07.07.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Peder Gorm Johnsen 07.07.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRIAN JOHNSEN HOLDING ApS

Skibhus Skovly 15
5000 Odense C

CVR

33876351

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2011

P-nummer

1017087602

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

virk.dk@brianjohnsen.dk

Telefon

20685747

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og besiddelse af ejerandele i andre selskaber samt i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-