CG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jul. 2011
 • CVR 33785844

Virksomheden CG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 12. juli 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.328 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13’ DKK

-91%

Egenkapital

1.887’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

-93%

Årets resultat

202213.328 DKK
2021144.174 DKK
2020256.078 DKK
201997.237 DKK
201820.145 DKK
201717.807 DKK
2016-149.731 DKK
2015200.265 DKK
2014110.319 DKK
2013167.877 DKK
2012317.778 DKK

Likviditetsgrad

657 %

-11%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.045’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.034’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  29’
  9’
  -
  9’
  -4’
  13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.011’
  -
  -
  1.011’
  1.011’
  -
  -
  -
  -
  990’
  1.034’
  2.045’
  80’
  1.426’
  50’
  -
  1.887’
  -
  1.887’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  126’
  -
  -
  -
  -
  31’
  157’
  2.045’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CG HOLDING ApS 12.07.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Blomstermarken 2 · DK-4130 Viby Sjælland 20.08.2017
Knøsen 86 · DK-2670 Greve 23.08.2012 19.08.2017
Grønnegården 459 · DK-2670 Greve 12.07.2011 22.08.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.07.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-07-12 12.07.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.07.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.07.2011

Direktører

Navn Fra Til
Claus Lewerenz Glæsner 12.07.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Lewerenz Glæsner 12.07.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CG HOLDING ApS

Blomstermarken 2
4130 Viby Sjælland

CVR

33785844

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juli 2011

P-nummer

1016996242

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • CLAUS GLÆSNER HOLDING ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cg@htp.dk

Telefon

27281212

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive HOLDING selskab samt relaterede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-