KUNTHEA CHUN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2011
 • CVR 33784716

Virksomheden KUNTHEA CHUN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 1. juli 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 102.021 DKK, mens den i 2021 var på 21.152 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.122.149 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.122’ DKK

+22%

Egenkapital

4.148’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.044’ DKK

+14%

Årets resultat

20221.122.149 DKK
2021923.362 DKK
2020307.630 DKK
2019375.365 DKK
2018-23.983 DKK
2017-22.374 DKK
2016-24.796 DKK
201510.407 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-8.803 DKK

Likviditetsgrad

516 %

+110%
God

Afkastningsgrad

2 %

+333%
Svag

Soliditetsgrad

63 %

+23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.555’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

102’ DKK

+382%

Gældsforpligtelser

2.391’ DKK

-13%

Tilgodehavende

2.783’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  102’
  -
  -
  -
  102’
  12’
  -70’
  -
  -58’
  1.044’
  -
  1.044’
  -78’
  1.122’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.263’
  509’
  -
  -
  509’
  3.772’
  -
  -
  974’
  -
  1.640’
  2.783’
  6.555’
  80’
  3.950’
  118’
  -
  4.148’
  -
  4.148’
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  1.852’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  539’
  6.555’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KUNTHEA CHUN HOLDING ApS 01.07.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Mokkavej 1 · DK-2610 Rødovre 04.08.2017
Egevangshusene 59 · DK-2630 Taastrup 01.07.2011 03.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2019
999999 Uoplyst 01.07.2011 09.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-07-01 01.07.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.07.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.07.2011

Direktører

Navn Fra Til
Kunthea Chun 01.07.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kunthea Chun 01.07.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KUNTHEA CHUN HOLDING ApS

Mokkavej 1
2610 Rødovre

CVR

33784716

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2011

P-nummer

1016993189

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

31222712

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-