KM MULEBY HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jul. 2011
 • CVR 33783655

Virksomheden KM MULEBY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rønne. De blev etableret i 11. juli 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.777 DKK, mens den i 2021 var på -12.138 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 244.082 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

244’ DKK

-57%

Egenkapital

9.593’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

244’ DKK

-58%

Årets resultat

2022244.082 DKK
2021570.044 DKK
20202.543.583 DKK
20191.271.020 DKK
20181.834.795 DKK
20171.222.160 DKK
20161.222.242 DKK
2015612.435 DKK
2014403.369 DKK
2013506.764 DKK
2012134.000 DKK

Likviditetsgrad

10.323 %

-78%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.685’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.451’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -251’
  -
  -251’
  244’
  -
  244’
  -
  244’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  234’
  234’
  -
  -
  -
  0
  7.012’
  9.451’
  9.685’
  80’
  9.395’
  118’
  -
  9.593’
  -
  9.593’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  92’
  9.685’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KM MULEBY HOLDING ApS 11.07.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Ellevej 22 · DK-3700 Rønne 11.07.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.07.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-07-11 11.07.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.07.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 11.07.2011

Direktører

Navn Fra Til
Kim Georg Møller 11.07.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Georg Møller 11.07.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KM MULEBY HOLDING ApS

Ellevej 22
3700 Rønne

CVR

33783655

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juli 2011

P-nummer

1016990082

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-