JH MULEBY HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jul. 2011
 • CVR 33783590

Virksomheden JH MULEBY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rønne. De blev etableret i 11. juli 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -17.025 DKK, mens den i 2021 var på 26.898 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.881.923 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.882’ DKK

-34%

Egenkapital

40.984’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.697’ DKK

-45%

Årets resultat

20221.881.923 DKK
20212.867.464 DKK
202010.310.806 DKK
20195.588.409 DKK
20187.576.957 DKK
201711.641.707 DKK
20164.884.660 DKK
20152.424.027 DKK
20141.622.101 DKK
20132.008.318 DKK
2012543.901 DKK

Likviditetsgrad

133.289 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40.999’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-163%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20.003’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -13’
  -
  -
  800’
  -1.063’
  1.990’
  1.727’
  1.697’
  -
  1.697’
  -185’
  1.882’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.700’
  913’
  -
  -
  18.296’
  20.996’
  -
  -
  6.885’
  -
  6.012’
  20.003’
  40.999’
  80’
  40.404’
  500’
  -
  40.984’
  -
  40.984’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -185’
  -
  15’
  15’
  40.999’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JH MULEBY HOLDING ApS 11.07.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Stavelund 3 · DK-3700 Rønne 20.10.2018
Stavelund 3 · DK-3700 Rønne 11.07.2011 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 11.07.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-07-11 11.07.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.07.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 11.07.2011

Direktører

Navn Fra Til
John Gammelgaard Holm 11.07.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Gammelgaard Holm 11.07.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JH MULEBY HOLDING ApS

Stavelund 3
3700 Rønne

CVR

33783590

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juli 2011

P-nummer

1016989882

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller