MFRANCH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2011
 • CVR 33782349

Virksomheden MFRANCH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Mørkøv. De blev etableret i 7. juli 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -938 DKK, mens den i 2021 var på -588 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -147.693 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-148’ DKK

-587%

Egenkapital

92’ DKK

-68%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-148’ DKK

-587%

Årets resultat

2022-147.693 DKK
202130.302 DKK
2020211.105 DKK
20194.034 DKK
2018-5.950 DKK
201711.879 DKK
2016-39.878 DKK
2015-40.149 DKK
2014-61.048 DKK
20130 DKK
20126.911 DKK

Likviditetsgrad

1.212 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-388%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

96’ DKK

-67%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -146’
  -147’
  -148’
  -
  -148’
  -
  -148’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  47’
  -
  -
  -
  -
  36’
  49’
  96’
  80’
  5’
  -
  -
  92’
  -
  92’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  96’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MFRANCH HOLDING ApS 07.07.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Nyvej 15 · DK-4440 Mørkøv 13.03.2023
Poppel Alle 4 · DK-2630 Taastrup 31.10.2013 12.03.2023
Fælledvej 14C · DK-2200 København N 07.07.2011 30.10.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.05.2020
999999 Uoplyst 07.07.2011 13.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-13 13.03.2023
2014-03-26 26.03.2014 12.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 07.07.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 26.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Martin Franch 07.07.2011
Martin Franch-Lerager 07.07.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Franch 07.07.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MFRANCH HOLDING ApS

Nyvej 15
4440 Mørkøv

CVR

33782349

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2011

P-nummer

1016985992

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mfl@contrib.dk

Telefon

31489543

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-