GT HORSES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2011
 • CVR 33777221

Virksomheden GT HORSES ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Glamsbjerg. De blev etableret i 1. juli 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.750 DKK, mens den i 2021 var på -7.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 157.168 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

157’ DKK

+155%

Egenkapital

-421’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

157’ DKK

+155%

Årets resultat

2022157.168 DKK
2021-283.400 DKK
2020550.908 DKK
2019-481.126 DKK
2018455.091 DKK
2017-408.284 DKK
201629.343 DKK
2015174.169 DKK
2014157.239 DKK
2013-243.933 DKK
2012-608.431 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  165’
  165’
  157’
  -
  157’
  -
  157’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -501’
  -
  -
  -421’
  -
  -421’
  -
  344’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  78’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GT HORSES ApS 01.07.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Vedtoftevej 49 · DK-5620 Glamsbjerg 14.02.2023
Vedtoftevej 49 · DK-5620 Glamsbjerg 01.07.2011 13.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-13 13.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.07.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 13.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Georgia Timmermann 01.07.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Georgia Timmermann 01.07.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GT HORSES ApS

Vedtoftevej 49
5620 Glamsbjerg

CVR

33777221

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2011

P-nummer

1016971819

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er holdingvirksomhed for virksomheder indenfor handel og kursusaktiviteter i hestebranchen.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-