PSYKOLOG INGER BUGGE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2011
 • CVR 33774443

Virksomheden PSYKOLOG INGER BUGGE ApS befinder sig i branchen "Psykologisk rådgivning" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 30. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 147.676 DKK, mens den i 2021 var på -77.475 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 65.256 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Inger Bugge Christensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

65’ DKK

+135%

Egenkapital

367’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

65’ DKK

+135%

Årets resultat

202265.256 DKK
2021-188.281 DKK
2020-20.472 DKK
2019409.079 DKK
2018126.400 DKK
2017154.082 DKK
2016-179.421 DKK
2015-65.487 DKK
2014-62.123 DKK
20132.573 DKK
2012138.822 DKK

Likviditetsgrad

36 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+170%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

20 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.836’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

148’ DKK

+291%

Gældsforpligtelser

1.469’ DKK

-4%

Tilgodehavende

162’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  148’
  0
  -37’
  -
  111’
  0
  -45’
  -
  -45’
  65’
  -
  65’
  -
  65’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.618’
  -
  -
  56’
  56’
  1.674’
  -
  42’
  -
  -
  102’
  162’
  1.836’
  80’
  287’
  -
  -
  367’
  -
  367’
  -
  -
  1.016’
  -
  -
  -
  1.016’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  453’
  1.836’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PSYKOLOG INGER BUGGE ApS 30.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Langes Gård 14 · DK-4200 Slagelse 27.01.2022
Søndergade 53 · DK-4180 Sorø 05.04.2019 26.01.2022
Storgade 34B · DK-4180 Sorø 11.06.2015 04.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
869030 Psykologisk rådgivning 01.08.2011
999999 Uoplyst 30.06.2011 31.07.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-30 30.06.2019
2014-04-24 24.04.2014 29.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.10.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 24.04.2014 27.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Inger Bugge Christensen 16.10.2018
Inger Bugge Christensen 30.06.2011 27.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inger Bugge Christensen 30.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PSYKOLOG INGER BUGGE ApS

Langes Gård 14
4200 Slagelse

CVR

33774443

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2011

P-nummer

1016964987

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • PARTERAPEUTISK INSTITUT ApS
 • Sexologiuddannelse.dk ApS

Branchekode

869030
Psykologisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

psykolog@ingerbugge.dk

Telefon

42444758

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive forretning med klinisk psykologi, sexologi og psykiatri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-