MOLDAU ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2011
 • CVR 33771010

Virksomheden MOLDAU ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer" og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 29. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.981.067 DKK, mens den i 2021 var på 1.455.503 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.168.038 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Allan Fogh Madsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.168’ DKK

+31%

Egenkapital

7.737’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.498’ DKK

+37%

Årets resultat

20223.168.038 DKK
20212.426.683 DKK
20202.278.763 DKK
20193.304.537 DKK
20182.387.483 DKK
2017393.223 DKK
2016915.842 DKK
2015582.149 DKK
2014-3.065 DKK
2013-4.207 DKK
2012-2.812 DKK

Likviditetsgrad

103 %

+29%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

13 %

+115%
God

Soliditetsgrad

59 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.078’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

2.981’ DKK

+105%

Gældsforpligtelser

5.134’ DKK

-2%

Tilgodehavende

1.851’ DKK

+102%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2.981’
  -711’
  -565’
  -
  1.705’
  -
  -207’
  2.000’
  1.793’
  3.498’
  -
  3.498’
  -330’
  3.168’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  1.266’
  -
  11.128’
  100’
  -
  -
  100’
  11.227’
  1.471’
  192’
  -
  -
  151’
  1.851’
  13.078’
  80’
  4.657’
  3.000’
  -
  7.737’
  -
  7.737’
  207’
  207’
  -
  -
  -
  -
  3.344’
  -
  -
  297’
  293’
  89’
  381’
  1.790’
  13.078’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MOLDAU ApS 01.06.2015
J. K. P. HOLDING ApS 29.06.2011 31.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Rundbjerg 7 · DK-6100 Haderslev 30.05.2018
Nederbyvej 135 · DK-6300 Gråsten 08.06.2016 29.05.2018
Hellevej 22 · DK-6753 Agerbæk 29.06.2011 07.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 01.06.2015
999999 Uoplyst 29.06.2011 31.05.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-24 24.01.2022
2015-06-01 01.06.2015 23.01.2022
2011-06-29 29.06.2011 31.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 29.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Allan Fogh Madsen 11.04.2014
Jytte Kjær Knudsen 29.06.2011 11.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Fogh Madsen 01.10.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MOLDAU ApS

Rundbjerg 7
6100 Haderslev

CVR

33771010

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2011

P-nummer

1016959231

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • KMV Transport ApS
 • Mol-dau ApS
 • Pillemadsen ApS

Branchekode

467100
Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb og salg af træpiller samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-