JAJKA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2011
 • CVR 33770391

Virksomheden JAJKA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stenløse. De blev etableret i 28. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.661 DKK, mens den i 2022 var på -7.288 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.991.184 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.991’ DKK

-43%

Egenkapital

65.927’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

6.084’ DKK

-42%

Årets resultat

20235.991.184 DKK
202210.529.112 DKK
202110.949.664 DKK
20208.563.276 DKK
20196.967.554 DKK
20186.464.832 DKK
20176.169.543 DKK
20165.582.264 DKK
20156.245.437 DKK
20143.732.022 DKK
20132.190.564 DKK
20122.154.914 DKK

Likviditetsgrad

3.827 %

-99%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

67.086’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44.362’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  529’
  -
  5.567’
  6.096’
  6.084’
  -
  6.084’
  -93’
  5.991’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8.665’
  -
  -
  22.725’
  22.725’
  -
  -
  6.252’
  -
  36.057’
  44.362’
  67.086’
  80’
  64.207’
  500’
  -
  65.927’
  -
  65.927’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  93’
  6’
  -
  1.159’
  67.086’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAJKA HOLDING ApS 28.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Frydensbergvej 17 · DK-3660 Stenløse 28.06.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.09.2014
999999 Uoplyst 28.06.2011 03.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-06-28 28.06.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 28.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Juul Andersen 28.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Juul Andersen 28.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAJKA HOLDING ApS

Frydensbergvej 17
3660 Stenløse

CVR

33770391

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2011

P-nummer

1016957956

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, formueadministration samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller