ULRICH JAKOBSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2011
 • CVR 33770111

Virksomheden ULRICH JAKOBSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Dalmose. De blev etableret i 27. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 87.592 DKK, mens den i 2021 var på 103.046 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 187.680 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

188’ DKK

+300%

Egenkapital

12.208’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

203’ DKK

+442%

Årets resultat

2022187.680 DKK
2021-93.706 DKK
2020360.813 DKK
20191.410.648 DKK
20182.538.702 DKK
20171.306.166 DKK
20161.409.706 DKK
2015862.654 DKK
2014897.424 DKK
20131.083.519 DKK
20121.234.919 DKK

Likviditetsgrad

4.635 %

-72%
God

Afkastningsgrad

0 %

-48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.341’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

88’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.148’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  88’
  -
  -48’
  -
  40’
  40’
  -45’
  169’
  163’
  203’
  -
  203’
  -15’
  188’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.793’
  2.400’
  -
  -
  2.400’
  6.192’
  -
  -
  945’
  0
  4.963’
  6.148’
  12.341’
  80’
  11.187’
  118’
  -
  12.208’
  -
  12.208’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  117’
  133’
  12.341’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ULRICH JAKOBSEN HOLDING ApS 27.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Violvænget 1 · DK-4261 Dalmose 27.06.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 27.06.2011 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-06-27 27.06.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 27.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Ulrich Arvid Jakobsen 27.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrich Arvid Jakobsen 27.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ULRICH JAKOBSEN HOLDING ApS

Violvænget 1
4261 Dalmose

CVR

33770111

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2011

P-nummer

1016957352

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og besiddelse af anparter og aktier i datterselskaber, herunder Dalmose Entreprenør og Anlæg ApS, cvr.nr. 32 27 11 46.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej