M Andersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jun. 2011
 • CVR 33769237

Virksomheden M Andersen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 14. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -16.771 DKK, mens den i 2022 var på -16.618 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 579.820 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

580’ DKK

+197%

Egenkapital

4.498’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

580’ DKK

+197%

Årets resultat

2023579.820 DKK
2022-600.000 DKK
2021541.269 DKK
2020304.964 DKK
2019441.610 DKK
2018-184.062 DKK
2017356.834 DKK
2016561.951 DKK
2015-192.341 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012251.327 DKK

Likviditetsgrad

40.951 %

+26%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.509’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.509’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  597’
  -
  -
  597’
  580’
  -
  580’
  -
  580’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  123’
  4.509’
  4.509’
  125’
  4.373’
  -
  -
  4.498’
  -
  4.498’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  4.509’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M Andersen Holding ApS 11.03.2015
DANSK BLIFA HOLDING ApS 14.06.2011 10.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Vængevej 11 · DK-4690 Haslev 02.10.2019
Vængevej 11 · DK-4690 Haslev 28.01.2015 01.10.2019
Finlandsgade 29B · DK-4690 Haslev 14.06.2011 27.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2015
999999 Uoplyst 14.06.2011 31.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-11 11.03.2015
2011-06-14 14.06.2011 10.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 14.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Morten Becker Andersen 14.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Becker Andersen 14.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M Andersen Holding ApS

Vængevej 11
4690 Haslev

CVR

33769237

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 2011

P-nummer

1016955600

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-