BODANO PUBLISHING & COMMUNICATION ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2011
 • CVR 33769156

Virksomheden BODANO PUBLISHING & COMMUNICATION ApS befinder sig i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 23. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 113.005 DKK, mens den i 2021 var på 156.793 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 63.853 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

64’ DKK

-35%

Egenkapital

1.405’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

82’ DKK

-34%

Årets resultat

202263.853 DKK
202197.635 DKK
2020-87.725 DKK
201918.473 DKK
2018182.281 DKK
2017282.844 DKK
201679.164 DKK
201577.719 DKK
201473.297 DKK
201311.299 DKK
2012175.044 DKK

Likviditetsgrad

103 %

+7%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-37%
Svag

Soliditetsgrad

56 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.491’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

113’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

967’ DKK

-14%

Tilgodehavende

205’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  113’
  -
  -26’
  -
  87’
  -
  -
  5’
  5’
  82’
  -
  82’
  -18’
  64’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.211’
  -
  -
  75’
  75’
  2.286’
  -
  2’
  139’
  -
  36’
  205’
  2.491’
  125’
  798’
  -
  -
  1.405’
  -
  1.405’
  119’
  119’
  -
  -
  -
  -
  768’
  9’
  -
  5’
  -
  16’
  -
  199’
  2.491’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BODANO PUBLISHING & COMMUNICATION ApS 23.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Marievej 10 · DK-3060 Espergærde 23.06.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 23.06.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-22 22.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 22.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Elisabeth Siwiec von Staffeldt 23.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elisabeth Siwiec von Staffeldt 01.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BODANO PUBLISHING & COMMUNICATION ApS

Marievej 10
3060 Espergærde

CVR

33769156

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2011

P-nummer

1016955333

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741020
Kommunikationsdesign og grafisk design

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

elisabeth@bodano.dk

Telefon

38747876

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive forlag og kommunikationsvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-