JØRGEN ANKERSTJERNE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2011
 • CVR 33768265

Virksomheden JØRGEN ANKERSTJERNE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Løgstrup. De blev etableret i 22. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.000 DKK, mens den i 2022 var på -6.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.785 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

+107%

Egenkapital

216’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

4’ DKK

+106%

Årets resultat

20234.785 DKK
2022-70.997 DKK
2021-122.445 DKK
2020276.815 DKK
2019-22.897 DKK
2018123.754 DKK
2017-109.800 DKK
201665.070 DKK
2015-4.934 DKK
20142.042 DKK
2013-61.081 DKK
2012-43.910 DKK

Likviditetsgrad

12 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+65%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

353’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+69%

Gældsforpligtelser

136’ DKK

-25%

Tilgodehavende

16’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -5’
  11’
  6’
  4’
  -
  4’
  -1’
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  336’
  -
  -
  336’
  336’
  -
  -
  -
  -
  0
  16’
  353’
  80’
  100’
  -
  -
  216’
  -
  216’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  2’
  -
  136’
  353’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JØRGEN ANKERSTJERNE HOLDING ApS 22.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Elkærvej 27 · DK-8831 Løgstrup 22.06.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 22.06.2011 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-04 04.04.2018
2011-06-22 22.06.2011 03.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 22.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 22.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Ankerstjerne Hansen 22.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Ankerstjerne Hansen 18.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JØRGEN ANKERSTJERNE HOLDING ApS

Elkærvej 27
8831 Løgstrup

CVR

33768265

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2011

P-nummer

1016953454

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt formueforvaltning og dermed ligestillet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-