ARKITEKTFIRMAET LEO MAGNUS ANDERSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2011
 • CVR 33766300

Virksomheden ARKITEKTFIRMAET LEO MAGNUS ANDERSEN ApS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 23. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.102 DKK, mens den i 2021 var på 20.894 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.530 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-160%

Egenkapital

27’ DKK

-74%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

-161%

Årets resultat

2022-7.530 DKK
202112.554 DKK
202046.569 DKK
20199.283 DKK
2018-2.680 DKK
20170 DKK
2016-14.665 DKK
2015-24.212 DKK
2014-45.854 DKK
201366.216 DKK
2012-14.837 DKK

Likviditetsgrad

150 %

-52%
God

Afkastningsgrad

-9 %

-172%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

34 %

-51%
God

Overskudsgrad

-

Balance

80’ DKK

-48%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-124%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

80’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -2’
  -
  -
  -7’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -10’
  -
  -10’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  -
  23’
  1’
  80’
  80’
  80’
  -53’
  -
  -
  27’
  -
  27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  53’
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARKITEKTFIRMAET LEO MAGNUS ANDERSEN ApS 23.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Von Hattenstræde 10A · DK-8900 Randers C 23.06.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 23.06.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-06-23 23.06.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 23.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler som indgås på selskabets vegne af en direktør 23.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Leo Magnus Karl Vilhelm Andersen 23.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leo Magnus Karl Vilhelm Andersen 23.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARKITEKTFIRMAET LEO MAGNUS ANDERSEN ApS

Von Hattenstræde 10
8900 Randers C

CVR

33766300

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2011

P-nummer

1016947985

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

leomagnus@live.dk

Telefon

60835843

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed samt hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler som indgås på selskabets vegne af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-