ANJA LYTZEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2011
 • CVR 33765819

Virksomheden ANJA LYTZEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 20. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 269.127 DKK, mens den i 2022 var på 268.084 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 161.913 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

162’ DKK

+118%

Egenkapital

1.305’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

191’ DKK

+122%

Årets resultat

2023161.913 DKK
2022-910.196 DKK
202142.859 DKK
2020-42.079 DKK
2019-17.978 DKK
2018-7.548 DKK
201730.283 DKK
2016941.152 DKK
2015135.349 DKK
2014130.610 DKK
2013107.900 DKK
2012-2.350 DKK

Likviditetsgrad

14 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+5%
Svag

Soliditetsgrad

30 %

+19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.332’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

269’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

3.013’ DKK

-11%

Tilgodehavende

216’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  269’
  -
  -110’
  -
  160’
  59’
  -
  -
  59’
  191’
  -
  191’
  -
  162’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.616’
  1.500’
  -
  -
  1.500’
  4.116’
  -
  -
  -
  34’
  182’
  216’
  4.332’
  80’
  1.225’
  -
  -
  1.305’
  -
  1.305’
  14’
  14’
  1.428’
  -
  -
  -
  1.457’
  482’
  127’
  -
  -
  -
  -
  1.556’
  4.332’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANJA LYTZEN HOLDING ApS 20.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Engholmvej 16A · DK-3100 Hornbæk 29.11.2018
Engholmvej 16A · DK-3100 Hornbæk 16.08.2018 28.11.2018
Lars Kuhlmanns Vej 1 · DK-3100 Hornbæk 20.06.2011 15.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.02.2015
999999 Uoplyst 20.06.2011 31.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-08 08.11.2017
2011-06-20 20.06.2011 07.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 20.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Anja Lytzen 20.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anja Lytzen 20.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANJA LYTZEN HOLDING ApS

Engholmvej 16
3100 Hornbæk

CVR

33765819

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2011

P-nummer

1016946652

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anja@lirumlarumleg.dk

Telefon

22249890

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse, herunder at virke som holdingselskab, samt foretage investering i fast ejendom og værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller