ATV TECHNOLOGY APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2011
 • CVR 33765673

Virksomheden ATV TECHNOLOGY APS befinder sig i branchen "Juridisk bistand" og har adresse i København S. De blev etableret i 20. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

80’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
2015-20.335 DKK
2014-19.715 DKK
2013-16.730 DKK
2012-16.624 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

80’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

80’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  80’
  80’
  80’
  -
  -
  -
  80’
  -
  80’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ATV TECHNOLOGY APS 20.06.2023
JURISTFIRMAET AL-NAEEMI ApS 02.08.2011 19.06.2023
JURISTFIRMAET AL-NAEEMI ApS UNDER STIFTELSE 20.06.2011 01.08.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Frankrigsgade 28 · DK-2300 København S 21.01.2014
Stockholmsgade 51 · DK-2100 København Ø 20.06.2011 20.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
691000 Juridisk bistand 02.08.2011
999999 Uoplyst 20.06.2011 01.08.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-20 20.06.2023
2013-01-20 20.01.2013 19.06.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.01.2013

Direktører

Navn Fra Til
Muhaiman Rashid Jass Al-Naeemi 02.08.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Muhaiman Rashid Jass Al-Naeemi 02.08.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ATV TECHNOLOGY APS

Frankrigsgade 28
2300 København S

CVR

33765673

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2011

P-nummer

1016946474

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ATV SYSTEM PARK ApS
 • ATV TECHNOLOGY SATELLIT SYSTEM ApS

Branchekode

691000
Juridisk bistand

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mu@alnaeemi.net

Telefon

58108080

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-