Skovfryd Frugt og Grønt ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jun. 2011
 • CVR 33761724

Virksomheden Skovfryd Frugt og Grønt ApS befinder sig i branchen "Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde" og har adresse i Rønne. De blev etableret i 13. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 348.868 DKK, mens den i 2021 var på 439.296 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 108.688 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jesper Byriel.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

109’ DKK

-42%

Egenkapital

536’ DKK

+25%

Omsætning

-

Resultat før skat

142’ DKK

-41%

Årets resultat

2022108.688 DKK
2021188.461 DKK
2020156.175 DKK
2019110.077 DKK
2018-61.070 DKK
2017224.562 DKK
2016-263.518 DKK
2015-7.617 DKK
201430.023 DKK
2013-32.024 DKK
2012-22.330 DKK

Likviditetsgrad

34 %

+22%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

16 %

-30%
God

Soliditetsgrad

43 %

+36%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.253’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

349’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

601’ DKK

-29%

Tilgodehavende

93’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  349’
  -
  -148’
  -
  201’
  0
  -58’
  -
  -58’
  142’
  -
  142’
  -34’
  109’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.160’
  -
  -
  -
  -
  1.160’
  65’
  0
  -
  -
  29’
  93’
  1.253’
  80’
  430’
  -
  -
  536’
  -
  536’
  116’
  116’
  -
  -
  -
  -
  324’
  -
  -
  -
  -
  0
  100’
  278’
  1.253’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skovfryd Frugt og Grønt ApS 23.12.2021
MONTAGE OG GRØNT ApS 13.06.2011 22.12.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vestermarievej 19 · DK-3700 Rønne 18.03.2019
Vestermarievej 19 · DK-3700 Rønne 13.06.2016 17.03.2019
Strandgade 17 · DK-3730 Nexø 16.12.2015 12.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
11300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 13.06.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-23 23.12.2021
2011-06-13 13.06.2011 22.12.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 13.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 13.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Byriel 14.12.2015
Jakob Rousing 13.06.2011 14.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Byriel 16.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skovfryd Frugt og Grønt ApS

Vestermarievej 19
3700 Rønne

CVR

33761724

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juni 2011

P-nummer

1016933798

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

11300
Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper.serup72@gmail.com

Telefon

30590929

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive grønsagsproduktion, anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-