BARKOV HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2011
 • CVR 33753454

Virksomheden BARKOV HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Kirke Såby. De blev etableret i 25. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.763 DKK, mens den i 2022 var på -8.760 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 276.972 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

277’ DKK

-38%

Egenkapital

819’ DKK

-26%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

277’ DKK

-38%

Årets resultat

2023276.972 DKK
2022449.568 DKK
2021293.835 DKK
202010.763 DKK
2019403.840 DKK
2018-94.055 DKK
201747.640 DKK
201679.919 DKK
2015-5.705 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-2.250 DKK

Likviditetsgrad

150 %

-34%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

79 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.035’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

324’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  4’
  0
  -
  3’
  277’
  -
  277’
  -
  277’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  711’
  711’
  -
  -
  -
  -
  143’
  324’
  1.035’
  80’
  225’
  200’
  -
  819’
  -
  819’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  216’
  1.035’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BARKOV HOLDING ApS 25.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Bygmarken 43 · DK-4060 Kirke Såby 25.05.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 25.05.2011 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-04 04.01.2024
2014-03-07 07.03.2014 03.01.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 25.05.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 07.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Allan Dennis Barkov Andersen 25.05.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Dennis Barkov Andersen 25.05.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BARKOV HOLDING ApS

Bygmarken 43
4060 Kirke Såby

CVR

33753454

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2011

P-nummer

1016901071

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BARKOV SOFT ApS
 • DANSK/INDISK ELEFANT OG LOMMETØRKLÆDE UDLEJNING ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og dermed fungere som holdingselskab og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-