HTM SERVICE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2011
 • CVR 33748973

Virksomheden HTM SERVICE ApS befinder sig i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr" og har adresse i Højer. De blev etableret i 25. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.797.857 DKK, mens den i 2021 var på 1.947.748 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 147.618 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Frans Høier.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

148’ DKK

+57%

Egenkapital

418’ DKK

+55%

Omsætning

-

Resultat før skat

198’ DKK

+56%

Årets resultat

2022147.618 DKK
202193.970 DKK
20207.725 DKK
201947.438 DKK
2018382.256 DKK
2017-301.839 DKK
2016442.492 DKK
2015-523.797 DKK
2014-44.326 DKK
201326.678 DKK
201299.826 DKK

Likviditetsgrad

102 %

-25%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

0%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

14 %

+35%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.906’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

1.798’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.545’ DKK

+30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.798’
  -1.482’
  -51’
  -
  265’
  17’
  -
  -
  17’
  198’
  -
  198’
  -50’
  148’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  132’
  -
  335’
  -
  -
  6’
  26’
  361’
  1.502’
  766’
  -
  -
  10’
  2.545’
  2.906’
  80’
  338’
  -
  -
  418’
  -
  418’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.194’
  -
  -
  -
  2.488’
  2.906’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HTM SERVICE ApS 25.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Sejerslevvej 30 · DK-6280 Højer 11.06.2020
Højervej 15 · DK-6280 Højer 25.05.2011 10.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 25.05.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-25 25.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 25.05.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 25.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Frans Høier 25.05.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frans Høier 25.05.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HTM SERVICE ApS

Sejerslevvej 30
6280 Højer

CVR

33748973

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2011

P-nummer

1016885815

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

332000
Installation af industrimaskiner og -udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

htm@htm-service.dk

Telefon

21651124

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er service- og vedligeholdelse, montage og procesoptimering af industrimaskiner samt anden dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-