SCANELECTRO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2011
 • CVR 33747578

Virksomheden SCANELECTRO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 24. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 100.965 DKK, mens den i 2021 var på 90.665 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.460.065 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2.460’ DKK

-124%

Egenkapital

9.866’ DKK

-21%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2.568’ DKK

-125%

Årets resultat

2022-2.460.065 DKK
202110.445.127 DKK
2020207.950 DKK
2019233.425 DKK
2018132.063 DKK
2017197.286 DKK
2016841.825 DKK
2015222.134 DKK
2014180.765 DKK
2013167.176 DKK
2012-12.086 DKK

Likviditetsgrad

18.041 %

-31%
God

Afkastningsgrad

1 %

+51%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.928’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

101’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

1.062’ DKK

-37%

Tilgodehavende

8.134’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  101’
  -
  -29’
  -
  72’
  2’
  -
  0
  2’
  -2.568’
  -
  -2.568’
  -108’
  -2.460’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.297’
  497’
  -
  -
  497’
  2.794’
  -
  -
  44’
  84’
  213’
  8.134’
  10.928’
  80’
  9.668’
  118’
  -
  9.866’
  -
  9.866’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.017’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  10.928’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SCANELECTRO HOLDING ApS 24.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Egernvej 26 · DK-8270 Højbjerg 24.05.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 24.05.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-31 31.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.05.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Michael Legaard Kristensen 24.05.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Legaard Kristensen 24.05.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SCANELECTRO HOLDING ApS

Egernvej 26
8270 Højbjerg

CVR

33747578

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2011

P-nummer

1016880775

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael@scanelectro.dk

Telefon

22974100

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-