EMPA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. apr. 2011
 • CVR 33747195

Virksomheden EMPA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Horsens. De blev etableret i 12. april 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 178.528 DKK, mens den i 2022 var på 203.011 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 96.984 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

97’ DKK

-17%

Egenkapital

2.402’ DKK

-1%

Omsætning

250’ DKK

+4%

Resultat før skat

124’ DKK

-17%

Årets resultat

202396.984 DKK
2022116.592 DKK
2021109.283 DKK
202032.504 DKK
201943.588 DKK
201817.966 DKK
201774.483 DKK
2016489.558 DKK
2015456.723 DKK
2014475.816 DKK
2013612.790 DKK
2012645.352 DKK

Likviditetsgrad

536 %

-20%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

44 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.504’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

179’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

3.103’ DKK

0%

Tilgodehavende

119’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  250’
  179’
  -
  -
  -
  -
  -
  -54’
  -
  -54’
  124’
  -
  124’
  -27’
  97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  5.385’
  -
  -
  -
  -
  5.385’
  -
  -
  -
  2’
  107’
  119’
  5.504’
  125’
  2.216’
  61’
  -
  2.402’
  -
  2.402’
  -
  -
  2.966’
  -
  -
  -
  3.080’
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  22’
  5.504’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EMPA HOLDING ApS 12.04.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Husoddebakken 62 · DK-8700 Horsens 12.04.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 12.04.2011 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-04-12 12.04.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.04.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.04.2011

Direktører

Navn Fra Til
Palle Jensen 07.03.2013
Else Margrethe Jensen 12.04.2011 07.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Palle Jensen 12.04.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EMPA HOLDING ApS

Husoddebakken 62
8700 Horsens

CVR

33747195

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. april 2011

P-nummer

1016879866

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-