SKF HOLDING, TVINGSTRUP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. maj 2011
 • CVR 33644086

Virksomheden SKF HOLDING, TVINGSTRUP ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 12. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.000 DKK, mens den i 2021 var på -4.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.580 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

123’ DKK

-65%

Egenkapital

2.835’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

118’ DKK

-65%

Årets resultat

2022122.580 DKK
2021345.584 DKK
2020159.777 DKK
201925.385 DKK
2018246.212 DKK
2017350.508 DKK
2016461.379 DKK
2015129.416 DKK
2014316.718 DKK
2013214.462 DKK
2012210.408 DKK

Likviditetsgrad

76 %

-24%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.879’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

795’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -32’
  140’
  122’
  118’
  -
  118’
  -4’
  123’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.084’
  -
  -
  3.084’
  3.084’
  -
  -
  503’
  9’
  262’
  795’
  3.879’
  80’
  1.287’
  231’
  -
  2.835’
  -
  2.835’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  1.045’
  3.879’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKF HOLDING, TVINGSTRUP ApS 12.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Strømøvej 3 · DK-8700 Horsens 08.06.2016
Ternevej 59 · DK-8700 Horsens 12.05.2011 07.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 12.05.2011 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-12 12.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.05.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Svend Aage Frandsen 12.05.2011
Karl Johan Frandsen 12.05.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Svend Aage Frandsen 12.05.2011
Karl Johan Frandsen 12.05.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKF HOLDING, TVINGSTRUP ApS

Strømøvej 3
8700 Horsens

CVR

33644086

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. maj 2011

P-nummer

1016842423

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Frandsen Frugt A/S og evt. andre datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forentning af opsparet kapital.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-