EJENDOMSSELSKABET SKF ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. sep. 2014
 • CVR 36392878

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET SKF ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 29. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 311.338 DKK, mens den i 2021 var på 433.503 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 113.755 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

114’ DKK

-44%

Egenkapital

1.272’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

146’ DKK

-44%

Årets resultat

2022113.755 DKK
2021201.652 DKK
2020136.893 DKK
2019208.749 DKK
2018204.585 DKK
2017192.542 DKK
2016165.885 DKK
2015-12.107 DKK
201410.119 DKK

Likviditetsgrad

37 %

-21%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-36%
Svag

Soliditetsgrad

28 %

+17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.606’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

311’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

3.182’ DKK

-11%

Tilgodehavende

170’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  311’
  -
  -125’
  -
  186’
  -
  -40’
  -
  -40’
  146’
  -
  146’
  -32’
  114’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.436’
  -
  -
  -
  -
  4.436’
  -
  -
  -
  60’
  99’
  170’
  4.606’
  50’
  1.222’
  -
  -
  1.272’
  -
  1.272’
  152’
  152’
  2.719’
  -
  -
  -
  2.719’
  117’
  -
  -
  15’
  -
  153’
  464’
  4.606’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET SKF ApS 29.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Strømøvej 3 · DK-8700 Horsens 21.12.2017
Bleldvej 91 · DK-8700 Horsens 29.09.2014 20.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.11.2014
999999 Uoplyst 29.09.2014 31.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-09-29 29.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Svend Aage Frandsen 29.09.2014
Karl Johan Frandsen 29.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Svend Aage Frandsen 29.09.2014
Karl Johan Frandsen 29.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET SKF ApS

Strømøvej 3
8700 Horsens

CVR

36392878

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. september 2014

P-nummer

1019758040

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er administration og udlejning af erhvervsejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-