EDELMANN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. apr. 2011
 • CVR 33642040

Virksomheden EDELMANN ApS befinder sig i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel" og har adresse i Nærum. De blev etableret i 20. april 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -28.798 DKK, mens den i 2020 var på 20.492 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -28.994 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Edelmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-29’ DKK

-243%

Egenkapital

-44’ DKK

-197%

Omsætning

-

Resultat før skat

-29’ DKK

-243%

Årets resultat

2021-28.994 DKK
202020.229 DKK
201910.871 DKK
201821.183 DKK
2017-111.193 DKK
201672.209 DKK
201515.430 DKK
2014-109.366 DKK
201373.205 DKK
201217.330 DKK

Likviditetsgrad

43 %

-47%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-87 %

-365%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-133 %

-460%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

-47%

Bruttofortjeneste

-29’ DKK

-241%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

-47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -
  -29’
  -
  -29’
  -
  -29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  2’
  -
  0
  12’
  33’
  33’
  80’
  -124’
  -
  -
  -44’
  -
  -44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  69’
  77’
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EDELMANN ApS 20.04.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Mariehøjvej 7 · DK-2850 Nærum 29.04.2022
Malmbergsvej 24 · DK-2850 Nærum 23.05.2014 28.04.2022
Valdemarsgade 64 · DK-1665 København V 19.11.2013 22.05.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
469000 Ikke-specialiseret engroshandel 20.04.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-17 17.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.04.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 17.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Edelmann 19.11.2013
Jacob Edelmann 19.11.2013 01.10.2022
Jette Vibeke Edelmann 26.02.2013 19.11.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Edelmann 20.04.2011 01.10.2022
Jacob Edelmann 20.04.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EDELMANN ApS

Mariehøjvej 7
2850 Nærum

CVR

33642040

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. april 2011

P-nummer

1016834870

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • PC HJEMMESUPPORT ApS

Branchekode

469000
Ikke-specialiseret engroshandel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jacob@edelmannaps.com

Telefon

26137777

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og service og hermed beslægtede virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-