Nissegård ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. maj 2011
 • CVR 33641567

Virksomheden Nissegård ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel" og har adresse i Faxe. De blev etableret i 3. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.308.972 DKK, mens den i 2021 var på 988.786 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.825 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Tonny Arnholtz Nissen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9’ DKK

-94%

Egenkapital

863’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

12’ DKK

-94%

Årets resultat

20228.825 DKK
2021149.150 DKK
2020506.344 DKK
201946.595 DKK
2018-56.946 DKK
2017-5.924 DKK
2016-25.075 DKK
2015285.060 DKK
2014-24.030 DKK
201385.684 DKK
201284.969 DKK

Likviditetsgrad

177 %

+15%
God

Afkastningsgrad

1 %

-92%
Svag

Soliditetsgrad

61 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.408’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

1.309’ DKK

+32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

932’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.309’
  -1.139’
  -155’
  -
  15’
  -
  -3’
  -
  -3’
  12’
  -
  12’
  -3’
  9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  28’
  448’
  -
  476’
  -
  -
  -
  -
  476’
  190’
  516’
  -
  3’
  85’
  932’
  1.408’
  80’
  783’
  -
  -
  863’
  -
  863’
  17’
  17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  190’
  -
  528’
  1.408’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nissegård ApS 04.11.2016
26. september 2016 ApS 26.09.2016 03.11.2016
NISSEGÅRD ApS 03.05.2011 25.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Skovgårdsvej 1 · DK-4640 Faxe 03.05.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 03.05.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-04 04.11.2016
2016-09-26 26.09.2016 03.11.2016
2011-05-03 03.05.2011 25.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 03.05.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Tonny Arnholtz Nissen 31.05.2013
Susie Nissen 03.05.2011 31.05.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tonny Arnholtz Nissen 03.05.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nissegård ApS

Skovgårdsvej 1
4640 Faxe

CVR

33641567

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. maj 2011

P-nummer

1016832835

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • KLOAKNISSEN ApS

Branchekode

773200
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udførelse af entreprenørarbejde, udlejning af entreprenørmateriel samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-