MINDEGAARD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. apr. 2011
 • CVR 33636539

Virksomheden MINDEGAARD ApS befinder sig i branchen "Dyrkning af andre flerårige afgrøder" og har adresse i Langeskov. De blev etableret i 20. april 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -530.265 DKK, mens den i 2021 var på -488.337 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.149.141 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Hans Friedrich Lorenzen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.149’ DKK

-45%

Egenkapital

2.980’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.748’ DKK

-119%

Årets resultat

2022-1.149.141 DKK
2021-795.062 DKK
2020-1.240.297 DKK
2019-1.132.141 DKK
2018-1.178.275 DKK
2017402.875 DKK
2016-440.817 DKK
2015-762.738 DKK
2014-558.861 DKK
2013-205.362 DKK
2012-4.717 DKK

Likviditetsgrad

18 %

+204%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-10 %

-124%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

18 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

16.293’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-530’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

13.313’ DKK

-13%

Tilgodehavende

1.600’ DKK

+148%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -530’
  -169’
  -855’
  -
  -1.554’
  -
  -
  13’
  13’
  -1.748’
  -
  -1.748’
  -599’
  -1.149’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  280’
  -
  14.506’
  187’
  -
  -
  187’
  14.693’
  775’
  0
  -
  104’
  255’
  1.600’
  16.293’
  350’
  857’
  -
  -
  2.980’
  -
  2.980’
  -
  -
  4.264’
  -
  -
  -
  4.264’
  8.704’
  -
  -
  -
  39’
  13’
  9.049’
  16.293’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MINDEGAARD ApS 24.05.2011
MINDEGAARD II ApS 20.04.2011 23.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Hans Tausensgade 36 · DK-5550 Langeskov 31.10.2018
Hans Tausensgade 36 · DK-5550 Langeskov 20.04.2011 30.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
12900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder 01.10.2011
15000 Blandet drift 20.04.2011 30.09.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-24 24.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
350.000 DKK 24.05.2011
100.000 DKK 20.04.2011 23.05.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør. 24.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Hans Friedrich Lorenzen 20.04.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kirsten Lorenzen 20.04.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MINDEGAARD ApS

Hans Tausensgade 36
5550 Langeskov

CVR

33636539

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. april 2011

P-nummer

1016812281

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

12900
Dyrkning af andre flerårige afgrøder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mindegaard@birkende.dk

Telefon

65951520

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom herunder investering i landbrug og drift heraf.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør.

Registeret kapital

350.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-