Nødden Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. apr. 2011
 • CVR 33600046

Virksomheden Nødden Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 18. april 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.250 DKK, mens den i 2022 var på -5.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -346.604 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-347’ DKK

-337%

Egenkapital

-32’ DKK

-109%

Omsætning

-

Resultat før skat

-346’ DKK

-340%

Årets resultat

2023-346.604 DKK
2022146.167 DKK
2021114.580 DKK
2020996 DKK
2019-62.956 DKK
2018-44.715 DKK
2017-26.959 DKK
2016352.180 DKK
201591.315 DKK
2014-6.444 DKK
2013-3.828 DKK
2012-7.865 DKK

Likviditetsgrad

131 %

-64%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-60 %

-161%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

53’ DKK

-85%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

84’ DKK

Tilgodehavende

53’ DKK

+185%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -338’
  -340’
  -346’
  -
  -346’
  -1’
  -347’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  53’
  53’
  80’
  -112’
  -
  -
  -32’
  -
  -32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  35’
  -
  -
  -
  5’
  -
  40’
  53’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nødden Holding ApS 16.02.2021
ENRO HOLDING ApS 18.04.2011 15.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lundevej 18C · DK-3600 Frederikssund 21.09.2021
Herstedvang 8 · DK-2620 Albertslund 18.11.2019 20.09.2021
Strandlystvej 5 · DK-3600 Frederikssund 18.04.2011 17.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.09.2013
999999 Uoplyst 18.04.2011 25.09.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-16 16.02.2021
2013-03-25 25.03.2013 15.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.04.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 25.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Ronni Levin Pedersen 18.04.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronni Levin Pedersen 18.04.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nødden Holding ApS

Lundevej 18
3600 Frederikssund

CVR

33600046

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. april 2011

P-nummer

1016808853

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

70234060

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttet virksomheder, værdipapirer m.v. og dermed beslægtet virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-