S5 INVENTIVE GROUP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2011
 • CVR 33597177

Virksomheden S5 INVENTIVE GROUP ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 1. april 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -20.275 DKK, mens den i 2020 var på -9.791 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.845 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-22’ DKK

-254%

Egenkapital

81’ DKK

-49%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-22’ DKK

-254%

Årets resultat

2021-21.845 DKK
2020-6.172 DKK
2019-194.318 DKK
201814.281 DKK
2017437.705 DKK
2016100.122 DKK
201515.043 DKK
201451.300 DKK
201372.374 DKK
201236.157 DKK

Likviditetsgrad

265 %

-96%
God

Afkastningsgrad

-16 %

-158%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

62 %

-37%
God

Overskudsgrad

-

Balance

130’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

-107%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

130’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -20’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -22’
  -
  -22’
  -
  -22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  130’
  130’
  130’
  80’
  1’
  -
  -
  81’
  -
  81’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  49’
  130’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
S5 INVENTIVE GROUP ApS 01.04.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Kærvej 5A · DK-8230 Åbyhøj 01.12.2016
Lille Torv 4 · DK-8000 Aarhus C 14.01.2015 30.11.2016
Brendstrupvej 74 · DK-8200 Aarhus N 04.04.2012 13.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.04.2011
999999 Uoplyst 01.04.2011 11.04.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-12 12.06.2015
2013-06-14 14.06.2013 11.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 14.06.2013
81.000 DKK 01.04.2011 13.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 14.06.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Martin Schorling Overgård 01.04.2011 18.01.2012
Jesper Finderup Nielsen 01.04.2011 18.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Martin Schorling Overgård 18.01.2012
Jesper Finderup Nielsen 01.04.2011 14.06.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Martin Schorling Overgård 14.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Schorling Overgård 01.04.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

S5 INVENTIVE GROUP ApS

Kærvej 5
8230 Åbyhøj

CVR

33597177

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2011

P-nummer

1016799374

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mschorling@gmail.com

Telefon

52302055

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i ét eller flere datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej