STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 1971
 • CVR 33590113

Virksomheden STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 28. september 1971 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 348.333 DKK, mens den i 2022 var på 466.643 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.422.993 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.423’ DKK

-30%

Egenkapital

69.947’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.113’ DKK

-1%

Årets resultat

20231.422.993 DKK
20222.039.160 DKK
20212.770.105 DKK
20201.405.430 DKK
20193.503.089 DKK
20184.944.360 DKK
20175.874.586 DKK
20163.317.358 DKK
20153.024.633 DKK
20144.622.961 DKK
20134.924.986 DKK
20123.667.519 DKK

Likviditetsgrad

47 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+270%
Svag

Soliditetsgrad

86 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

81.679’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

348’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.765’ DKK

-37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  348’
  -
  -
  -
  1.533’
  1.737’
  -190’
  -
  1.548’
  2.113’
  -
  2.113’
  -690’
  1.423’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  21.318’
  -
  -
  -
  55.596’
  76.914’
  -
  -
  -
  181’
  629’
  4.765’
  81.679’
  200’
  64.450’
  118’
  -
  69.947’
  -
  69.947’
  1.577’
  1.577’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  38’
  10.155’
  81.679’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS 28.09.1971

Adresse

Adresse Fra Til
Rønnevej 11 · DK-8240 Risskov 24.09.2019
Solmarksvej 33 · DK-8240 Risskov 01.02.2019 23.09.2019
Solmarksvej 33 · DK-8240 Risskov 02.05.2003 31.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.09.2003 31.12.2007
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 28.09.1971 23.09.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2000-05-30 30.05.2000

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 12.09.1996
100.000 DKK 30.08.1987 11.09.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.05.2000

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Dorte Steen Rasmussen 28.09.1971 17.03.1993
Ebbe Bouman Hindrup 28.09.1971 17.03.1993
Ib Steen Rasmussen 28.09.1971 17.03.1993

Direktører

Navn Fra Til
Dorte Steen Rasmussen 24.09.2019
Poul Steen Rasmussen 09.09.2008
Ib Steen Rasmussen 28.09.1971 24.09.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dorte Steen Rasmussen 18.09.2017
Ib Steen Rasmussen 18.09.2017 14.12.2019
Poul Steen Rasmussen 18.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS

Rønnevej 11
8240 Risskov

CVR

33590113

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 1971

P-nummer

1001707186

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri samt holdingsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja