KOMPLEMENTARSELSKABET af 4. juni 2024 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2011
 • CVR 33589077

Virksomheden KOMPLEMENTARSELSKABET af 4. juni 2024 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 1. april 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.875 DKK, mens den i 2021 var på 688 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.923 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-693%

Egenkapital

44’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-693%

Årets resultat

2022-3.923 DKK
2021662 DKK
2020-3.780 DKK
2019-1.686 DKK
2018-1.439 DKK
2017-3.125 DKK
2016-3.125 DKK
2015-3.125 DKK
2014-3.125 DKK
2013-3.125 DKK
2012-3.125 DKK

Likviditetsgrad

443 %

-6%
God

Afkastningsgrad

-7 %

-702%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

57’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-663%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

57’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  57’
  57’
  80’
  -36’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  57’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KOMPLEMENTARSELSKABET af 4. juni 2024 ApS 04.06.2024
KOMPLEMENTARSELSKABET DAMAN ApS 01.04.2011 03.06.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Sverigesvej 7A · DK-2800 Kongens Lyngby 03.05.2021
Nimbusparken 11 · DK-2000 Frederiksberg 06.04.2015 02.05.2021
Gammel Kongevej 102 · DK-1850 Frederiksberg C 01.04.2011 05.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 01.04.2011 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-06-04 04.06.2024
2022-12-09 09.12.2022 03.06.2024
2014-06-11 11.06.2014 08.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.12.2022
80.000 DKK 01.04.2011 08.12.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 11.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Eybye Dam 01.04.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Eybye Dam 01.04.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KOMPLEMENTARSELSKABET af 4. juni 2024 ApS

Sverigesvej 7
2800 Kongens Lyngby

CVR

33589077

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2011

P-nummer

1016767944

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at være komplementar for Daman P/S, CVR-nr. 33591489, samt at varetage de forpligtelser, som dette selskabs vedtægter til enhver tid pålægger komplementaren.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-