SILICON.DK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. mar. 2011
 • CVR 33587767

Virksomheden SILICON.DK ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Odense N. De blev etableret i 31. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 14.258 DKK, mens den i 2021 var på 21.726 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.066 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

-127%

Egenkapital

1.010’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-27’ DKK

-127%

Årets resultat

2022-21.066 DKK
202179.119 DKK
202013.247 DKK
20198.082 DKK
2018-47.552 DKK
201737.847 DKK
201652.412 DKK
201592.199 DKK
2014184.411 DKK
2013265.281 DKK
2012677.100 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

1 %

-32%
Svag

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.010’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

14’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.010’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  14’
  -
  -
  -
  14’
  2’
  -2’
  -
  0
  -27’
  -
  -27’
  -6’
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  144’
  317’
  1.010’
  1.010’
  80’
  -21’
  -
  951’
  1.010’
  -
  1.010’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.010’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SILICON.DK ApS 31.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Højvang 113 · DK-5270 Odense N 18.02.2022
Højvang 113 · DK-5270 Odense N 25.04.2020 17.02.2022
Højvang 113 · DK-5270 Odense N 02.11.2017 24.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 31.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-03-31 31.03.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 31.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 31.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Møller Lundgren 31.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Møller Lundgren 31.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SILICON.DK ApS

Højvang 113
5270 Odense N

CVR

33587767

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. marts 2011

P-nummer

1016765828

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thedev42@gmail.com

Telefon

20243963

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling og drift af hjemmesider på Internettet og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-