E.A. HOLDING NYBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. mar. 2011
 • CVR 33583176

Virksomheden E.A. HOLDING NYBORG ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Nyborg. De blev etableret i 28. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 42.500 DKK, mens den i 2022 var på 53.697 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.888 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

21’ DKK

-91%

Egenkapital

3.293’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

33’ DKK

-87%

Årets resultat

202320.888 DKK
2022243.234 DKK
2021230.093 DKK
2020769.207 DKK
2019325.559 DKK
2018261.673 DKK
2017567.534 DKK
2016254.225 DKK
2015137.460 DKK
2014-32.415 DKK
2013-80.183 DKK
2012171.901 DKK

Likviditetsgrad

4.915 %

+563%
God

Afkastningsgrad

1 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.351’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

43’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.664’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  43’
  -
  -14’
  -
  29’
  8’
  -
  -3’
  5’
  33’
  -
  33’
  -12’
  21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  687’
  -
  -
  -
  -
  687’
  -
  -
  -
  38’
  2.626’
  2.664’
  3.351’
  80’
  3.091’
  122’
  -
  3.293’
  -
  3.293’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  54’
  3.351’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
E.A. HOLDING NYBORG ApS 28.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Grejsdalen 6 · DK-5800 Nyborg 25.01.2024
Landrovej 1 · DK-5800 Nyborg 04.12.2012 24.01.2024
Aldershvilevej 60 · DK-5800 Nyborg 28.03.2011 03.12.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2022
642010 Finansielle holdingselskaber 28.03.2011 31.12.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-24 24.02.2023
2021-03-12 12.03.2021 23.02.2023
2011-03-28 28.03.2011 11.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.02.2023
Selskabet tegnes af direktøren. Direktøren har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen. 28.03.2011 26.02.2023

Direktører

Navn Fra Til
Elisabeth Wilhelmine Birgithe Waaler 28.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elisabeth Wilhelmine Birgithe Waaler 28.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

E.A. HOLDING NYBORG ApS

Grejsdalen 6
5800 Nyborg

CVR

33583176

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. marts 2011

P-nummer

1016754141

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-