HF HOLDING AF 18/3 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. mar. 2011
 • CVR 33582552

Virksomheden HF HOLDING AF 18/3 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjortshøj. De blev etableret i 18. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 80.399 DKK, mens den i 2022 var på 48.083 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 62.771 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

63’ DKK

+83%

Egenkapital

-255’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

63’ DKK

> +999%

Årets resultat

202362.771 DKK
202234.305 DKK
2021-44.596 DKK
2020-92.009 DKK
2019-87.553 DKK
2018-32.876 DKK
2017-30.307 DKK
2016-5.633 DKK
20158.657 DKK
2014-97.406 DKK
2013-52.695 DKK
20122.632 DKK

Likviditetsgrad

19 %

-25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+234%
Svag

Soliditetsgrad

-19 %

+18%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.334’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

80’ DKK

+67%

Gældsforpligtelser

1.589’ DKK

-5%

Tilgodehavende

182’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  80’
  -
  -5’
  -
  75’
  1’
  -14’
  -
  -13’
  63’
  -
  63’
  -
  63’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  126’
  -
  -
  1.152’
  -
  -
  -
  -
  1.152’
  -
  -
  85’
  6’
  91’
  182’
  1.334’
  80’
  -335’
  -
  -
  -255’
  -
  -255’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  628’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  961’
  1.334’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HF HOLDING AF 18/3 ApS 18.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Clemensvej 13 · DK-8530 Hjortshøj 16.12.2014
Stokbrovej 80 · DK-8520 Lystrup 18.03.2011 15.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-03-18 18.03.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 18.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Frank Nielsen 18.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Frank Nielsen 18.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HF HOLDING AF 18/3 ApS

Clemensvej 13
8530 Hjortshøj

CVR

33582552

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. marts 2011

P-nummer

1016750650

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt aktiviteter beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-