4SJ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. mar. 2011
 • CVR 33582129

Virksomheden 4SJ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 24. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.545 DKK, mens den i 2022 var på -45 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 216.764 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

217’ DKK

+169%

Egenkapital

2.195’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

217’ DKK

+169%

Årets resultat

2023216.764 DKK
202280.580 DKK
2021478.948 DKK
2020345.242 DKK
2019336.290 DKK
2018451.508 DKK
201778.689 DKK
2016400.991 DKK
201540.466 DKK
2014306.254 DKK
2013120.748 DKK
2012248 DKK

Likviditetsgrad

18.264 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.274’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

78’ DKK

Tilgodehavende

457’ DKK

+46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  217’
  -
  217’
  -
  217’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.817’
  1.817’
  -
  -
  -
  -
  22’
  457’
  2.274’
  80’
  220’
  118’
  -
  2.195’
  -
  2.195’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  76’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  2.274’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
4SJ HOLDING ApS 24.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Søbredden 21 · DK-4000 Roskilde 11.09.2013
Isefjordsvej 22 · DK-4300 Holbæk 24.03.2011 10.09.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 24.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-03-24 24.03.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. 24.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Martin Stentoft Jacobsen 24.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Stentoft Jacobsen 24.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

4SJ HOLDING ApS

Søbredden 21
4000 Roskilde

CVR

33582129

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. marts 2011

P-nummer

1016749636

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mja@totalaffald.dk

Telefon

53644454

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive formueadministration herunder eje og administrere aktier og anparter og sædvanlige i forbindelse hermed værende forretningsmæssige dispositioner.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-