MARITIME CONSULTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2011
 • CVR 33579632

Virksomheden MARITIME CONSULTING ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Rudkøbing. De blev etableret i 22. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -16.945 DKK, mens den i 2022 var på 67.585 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.481 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Knud Erik Møller.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

-137%

Egenkapital

111’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

-129%

Årets resultat

2023-16.481 DKK
202244.462 DKK
202126.717 DKK
202040.110 DKK
2019-23.418 DKK
20187.624 DKK
2017100.512 DKK
2016-5.672 DKK
2015-20.309 DKK
2014-6.594 DKK
2013-9.759 DKK
2012-16.410 DKK

Likviditetsgrad

438 %

-22%
God

Afkastningsgrad

-12 %

-146%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

138’ DKK

-36%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-125%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

118’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  1’
  -1’
  -
  0
  -16’
  -
  -16’
  -
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  41’
  76’
  118’
  138’
  80’
  31’
  -
  -
  111’
  -
  111’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  138’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARITIME CONSULTING ApS 22.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Spodsbjergvej 212 · DK-5900 Rudkøbing 06.11.2018
Spodsbjergvej 212 · DK-5900 Rudkøbing 22.03.2011 05.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 01.08.2015
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 22.03.2011 31.07.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-03-22 22.03.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 22.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 22.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Knud Erik Møller 22.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Knud Erik Møller 22.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARITIME CONSULTING ApS

Spodsbjergvej 212
5900 Rudkøbing

CVR

33579632

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2011

P-nummer

1016740353

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kemoller@gmail.com

Telefon

86938737

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med maritime konsulent- og surveyopgaver, handel samt investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-