ARENA Marketing & Partnere ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. mar. 2011
 • CVR 33577141

Virksomheden ARENA Marketing & Partnere ApS befinder sig i branchen "Udgivelse af ugeblade og magasiner" og har adresse i Valby. De blev etableret i 18. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.385 DKK, mens den i 2021 var på -3.225 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.887 DKK.

Medarbejderstaben består af 23 personer, hvor direktionen bl.a. består af Carsten Daner Villiam Jagerkilde.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-42%

Egenkapital

-33’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

-153%

Årets resultat

2022-4.887 DKK
2021-3.451 DKK
2020-31.262 DKK
201924.437 DKK
2018212 DKK
2017-3.284 DKK
2016-10.894 DKK
2015-1.461 DKK
2014-10.604 DKK
2013-33.648 DKK
2012-20.958 DKK

Likviditetsgrad

25 %

+134%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-94 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-297 %

+64%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

11’ DKK

+228%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-222%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

+228%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  0
  -
  0
  -11’
  -
  -11’
  -6’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  80’
  -59’
  -
  -
  -33’
  -
  -33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  44’
  11’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARENA Marketing & Partnere ApS 28.06.2023
JAGERKILDE HOLDING ApS 18.11.2013 27.06.2023
CARSTEN JENSEN HOLDING ApS 18.03.2011 17.11.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Køge Landevej 55 · DK-2500 Valby 04.01.2024
Gammel Køge Landevej 55 · DK-2500 Valby 25.07.2023 03.01.2024
Gammel Køge Landevej 55 · DK-2500 Valby 16.02.2021 24.07.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner 16.06.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.03.2011 15.06.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-28 28.06.2023
2013-11-18 18.11.2013 27.06.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 18.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Daner Villiam Jagerkilde 18.03.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Daner Villiam Jagerkilde 18.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARENA Marketing & Partnere ApS

Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby

CVR

33577141

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. marts 2011

P-nummer

1016731079

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ARENA Marketing ApS
 • Boligforeningernes Dag ApS
 • Mediehuset Min Boligforening ApS
 • Min Boligforening ApS

Branchekode

581410
Udgivelse af ugeblade og magasiner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

carsten@arenamarketing.dk

Telefon

70228200

Formål

Virksomhedens formål er at afholde messer og mindre events samt udgive, både online og offline, medier til målgruppen af bestyrelser i boligforeninger i Danmark.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

23

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-