FINANSSELSKABET AF 18/3 2011 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. mar. 2011
 • CVR 33577133

Virksomheden FINANSSELSKABET AF 18/3 2011 ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med computere, ydre enheder og software" og har adresse i Odder. De blev etableret i 18. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.600 DKK, mens den i 2022 var på -2.600 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.675 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+95%

Egenkapital

-34’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+95%

Årets resultat

2023-2.675 DKK
2022-57.826 DKK
2021-7.836 DKK
2020-1.163 DKK
2019-1.108 DKK
2018-912 DKK
20171.955 DKK
2016-817 DKK
2015-1.506 DKK
2014-3.638 DKK
2013-16.048 DKK
2012-15.906 DKK

Likviditetsgrad

25 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-7 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-94 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

36’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  -
  19’
  19’
  -
  -
  -
  -
  17’
  17’
  36’
  80’
  -114’
  -
  -
  -34’
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  36’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FINANSSELSKABET AF 18/3 2011 ApS 18.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Alrøvej 19 · DK-8300 Odder 23.08.2023
Alrøvej 19 · DK-8300 Odder 19.07.2022 22.08.2023
Alrøvej 19 · DK-8300 Odder 07.01.2022 18.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 23.05.2013
999999 Uoplyst 18.03.2011 22.05.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-26 26.03.2017
2011-03-18 18.03.2011 25.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Michael Ryom Elgaard 15.02.2020
Helle Steen Elgaard 23.05.2013 15.02.2020
Ib Frede Andersen 18.03.2011 23.05.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Falborg 10.12.2014
Helle Steen Elgaard 21.03.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FINANSSELSKABET AF 18/3 2011 ApS

Alrøvej 19
8300 Odder

CVR

33577133

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. marts 2011

P-nummer

1016731028

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

474100
Detailhandel med computere, ydre enheder og software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

31423827

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at beskæftige sig med ind- og udlån.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-