EJENDOMSSELSKABET LÆGERNE VICTORIA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2011
 • CVR 33511264

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET LÆGERNE VICTORIA ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 7. marts 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.147.709 DKK, mens den i 2020 var på 1.350.851 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 306.515 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

307’ DKK

-51%

Egenkapital

3.563’ DKK

+6%

Omsætning

1.611’ DKK

+1%

Resultat før skat

504’ DKK

-41%

Årets resultat

2021306.515 DKK
2020629.412 DKK
2019577.095 DKK
2018418.405 DKK
2017501.724 DKK
2016278.776 DKK
2015527.135 DKK
2014426.437 DKK
2013473.653 DKK
2012501.604 DKK

Likviditetsgrad

15 %

+512%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

-17%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

30 %

+6%
God

Overskudsgrad

61 %

-18%
God

Balance

12.072’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

1.148’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

8.509’ DKK

-2%

Tilgodehavende

143’ DKK

+433%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  1.611’
  1.148’
  -
  -168’
  463’
  980’
  -
  -476’
  -
  -476’
  504’
  -
  504’
  -198’
  307’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  11.930’
  -
  -
  -
  -
  11.930’
  -
  -
  -
  26’
  116’
  143’
  12.072’
  90’
  2.773’
  700’
  -
  3.563’
  -
  3.563’
  -
  -
  7.566’
  -
  -
  -
  7.566’
  -
  426’
  -
  -
  48’
  -
  943’
  12.072’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET LÆGERNE VICTORIA ApS 07.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Helgolandsgade 9 · DK-6400 Sønderborg 26.08.2020
Helgolandsgade 9 · DK-6400 Sønderborg 14.04.2020 25.08.2020
Helgolandsgade 9 · DK-6400 Sønderborg 23.02.2012 13.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 07.03.2011 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-15 15.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
90.000 DKK 07.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 15.05.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Anders Wraae 07.03.2011
Ditte Kæraa de Churruca-Colon 07.03.2011
Betina Damsgaard 07.03.2011 15.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Anders Wraae 07.03.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
Anders Wraae 31.12.2012
Ditte Kæraa de Churruca-Colon 31.12.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Wraae 07.03.2011
Ditte Kæraa de Churruca-Colon 07.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET LÆGERNE VICTORIA ApS

Helgolandsgade 9
6400 Sønderborg

CVR

33511264

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2011

P-nummer

1016698918

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

74423355

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, udvikle og udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

90.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej