TOA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 2011
 • CVR 33505981

Virksomheden TOA ApS befinder sig i branchen "Webportaler" og har adresse i Ølstykke. De blev etableret i 28. februar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 17.482 DKK, mens den i 2020 var på 57.912 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 17.273 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

-62%

Egenkapital

141’ DKK

+14%

Omsætning

48’ DKK

-32%

Resultat før skat

17’ DKK

-62%

Årets resultat

202117.273 DKK
202045.413 DKK
2019-19.466 DKK
201821.815 DKK
2017-48.090 DKK
2016-24.971 DKK
2015-48.482 DKK
201444.228 DKK
201311.624 DKK
201221.082 DKK

Likviditetsgrad

529 %

+42%
God

Afkastningsgrad

10 %

-71%
God

Soliditetsgrad

81 %

+11%
God

Overskudsgrad

37 %

-56%
God

Balance

174’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

17’ DKK

-70%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

174’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  48’
  17’
  -
  -
  30’
  17’
  -
  0
  -
  0
  17’
  -
  17’
  -
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  174’
  174’
  174’
  80’
  61’
  -
  -
  141’
  -
  141’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  174’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOA ApS 28.02.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Sperrestrupvej 24 · DK-3650 Ølstykke 28.02.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
631200 Webportaler 16.05.2013
711290 Anden teknisk rådgivning 01.04.2011 15.05.2013
999999 Uoplyst 28.02.2011 31.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-12-30 30.12.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.02.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.12.2011

Direktører

Navn Fra Til
Tove Asmussen 28.02.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tove Asmussen 28.02.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOA ApS

Sperrestrupvej 24
3650 Ølstykke

CVR

33505981

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 2011

P-nummer

1016684682

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • RAW MILK CONNECT ApS

Branchekode

631200
Webportaler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tove.asmussen@mail.tele.dk

Telefon

51500016

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning indenfor mælkeproduktion samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-