T.A. LANDBRUG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. feb. 2011
 • CVR 33505922

Virksomheden T.A. LANDBRUG ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil" og har adresse i Oure. De blev etableret i 22. februar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -40.059 DKK, mens den i 2021 var på -12.903 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -39.588 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-40’ DKK

-115%

Egenkapital

110’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-51’ DKK

-115%

Årets resultat

2022-39.588 DKK
2021-18.430 DKK
2020-18.927 DKK
2019-52.267 DKK
2018-33.848 DKK
2017208.636 DKK
201630.547 DKK
2015-131.412 DKK
20149.441 DKK
2013-176.031 DKK
2012166.337 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-39 %

-181%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

84 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

130’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-40’ DKK

-210%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -40’
  -
  -11’
  -
  -51’
  -
  0
  -
  0
  -51’
  -
  -51’
  -11’
  -40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  -
  13’
  2’
  -
  130’
  80’
  30’
  -
  -
  110’
  -
  110’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  130’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T.A. LANDBRUG ApS 22.02.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Kilenvej 38 · DK-5883 Oure 28.03.2018
Kilenvej 38 · DK-5883 Oure 18.12.2015 27.03.2018
Bagvej 2 · DK-5772 Kværndrup 22.02.2011 17.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 22.02.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-02-22 22.02.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 22.02.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.02.2011

Direktører

Navn Fra Til
Steffen Cliff Quarfot 22.02.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steffen Cliff Quarfot 22.02.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T.A. LANDBRUG ApS

Kilenvej 38
5883 Oure

CVR

33505922

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. februar 2011

P-nummer

1016684305

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466100
Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, service og reparation af driftsmidler inden for landbruget samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-