JESPER SCHEUER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 2011
 • CVR 33505809

Virksomheden JESPER SCHEUER ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 28. februar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 6.514 DKK, mens den i 2022 var på 34.499 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.334 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

+302%

Egenkapital

299’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

40’ DKK

+331%

Årets resultat

202335.334 DKK
2022-17.517 DKK
202132.010 DKK
202027.276 DKK
201917.894 DKK
201826.210 DKK
201718.517 DKK
2016-32.798 DKK
2015621.335 DKK
2014-21.208 DKK
2013-21.198 DKK
2012-29.439 DKK

Likviditetsgrad

1.500 %

+14%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

309’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

-81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

151’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  34’
  40’
  -
  40’
  -5’
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  158’
  158’
  -
  57’
  -
  2’
  24’
  151’
  309’
  80’
  97’
  122’
  -
  299’
  -
  299’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  10’
  309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JESPER SCHEUER ApS 28.02.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Kulsviervænget 11 · DK-2800 Kongens Lyngby 31.10.2018
Kulsviervej 85B · DK-2800 Kgs.Lyngby 28.02.2011 30.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.09.2015
999999 Uoplyst 28.02.2011 31.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-02-28 28.02.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.02.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.02.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Michael Scheuer Nielsen 28.02.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Michael Scheuer Nielsen 28.02.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JESPER SCHEUER ApS

Kulsviervænget 11
2800 Kongens Lyngby

CVR

33505809

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 2011

P-nummer

1016683627

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og andre hermed forbundne aktiviteter samt andre efter direktionens skøn passende aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-