NB/UK ApS

OPLØST EFTER FUSION
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2011
 • CVR 33498594

Virksomheden NB/UK ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. februar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -237.853 DKK, mens den i 2020 var på 405.391 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -184.176 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-184’ DKK

-343%

Egenkapital

1.369’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-241’ DKK

-345%

Årets resultat

2021-184.176 DKK
202075.913 DKK
2019166.892 DKK
2018504.984 DKK
2017-1.493 DKK
2016-131.178 DKK
2015713.447 DKK
201485.157 DKK
2013127.548 DKK
2012397.349 DKK

Likviditetsgrad

189 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-12 %

-203%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

50 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.748’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-238’ DKK

-159%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.612’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -238’
  -
  -86’
  -
  -323’
  164’
  -82’
  -
  82’
  -241’
  -
  -241’
  -
  -184’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  136’
  -
  -
  136’
  -
  -
  -
  -
  136’
  -
  20’
  -
  23’
  2.498’
  2.612’
  2.748’
  80’
  1.289’
  -
  -
  1.369’
  -
  1.369’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.030’
  -
  55’
  -
  12’
  0
  1.379’
  2.748’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NB/UK ApS 01.02.2011 27.02.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Store Kongensgade 36 · DK-1264 København K 18.03.2019 27.02.2023
Store Kongensgade 36 · DK-1264 København K 10.10.2018 17.03.2019
Store Kongensgade 36 · DK-1264 København K 05.09.2016 09.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 01.02.2011 27.02.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-02-01 01.02.2011 27.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.02.2011 27.02.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af et medlem af denne 01.02.2011 27.02.2023

Direktører

Navn Fra Til
Nana Ki Bonfils 01.02.2011
Nana Ki Bonfils 01.02.2011 27.02.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nana Ki Bonfils 01.10.2012 27.02.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NB/UK ApS

Store Kongensgade 36  - 38
1264 København K

CVR

33498594

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2011

P-nummer

1016644982

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464700
Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og service herunder import, produktion og salg af møbler, tekstiler, fliser, natursten og andre hermed beslægtede forhold

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af et medlem af denne

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-